درباره ما

شرکت تولیدی پروفیل صنعت ماھان در زمینه تولید تیرآھن، نبشی، ناودانی، ریل و مقاطع دیگر؛ مجھز به پشتوانه مدارج علمی و عملی مدیران با تجربه در صنعت تولید و همچنین با حضور کارشناسان و پرسنل متخصص و با مھارت در تولید صنایع فولادی در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ مترمربع و زیربنای ۴۰۰۰ مترمربع و مجھز به خط تولیـد و ماشین آلات براساس استاندارد کشور ترکیه بنا شد، و ھم اکنون به عنـوان یکی از تولیـدکنندگان صـاحب نام و برنـد مطرح ماھـان(PSM) می باشد.

این شرکت تمام تلاش خود را در راستای توسعه کشور به کار بستـه تا سھم شایسته ای را در پویـایی صنعت ایران در زمینه تولیـد محصولات فولادی داشته باشد.

شرکت پروفیــل صنعت مـاھـان در تـاریخ ۱۳۸۵/۰۸/۲۹ با شماره ثبت ۱۶۶۳ در استان سمنان به ثبت رسید که در حال حاضر با پروانه بھره برداری صنـایع به شمـاره ۳۹۵۵۳/۱۲۳ به تاریخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۶ مشغول فعالیت در زمینه تولیـد محصولات فولادی می باشد و به اھتمـام سرمایه گذاران بخش خصوصی و با تکیه بر تجربه مدیـران ارشـد در سال ۱۳۸۵ برای اجرای پروژه نورد محصولات فولادی به ظرفیـت ۱۰۸۰۰۰ تـن در سـال، در ۵۵ کیلومتری جاده تھران-سمنان، شھرک صنعتی جنت آباد تأسیس شد.

 

اهداف شرکت

  • بالا بردن پرستیژ شرکت و کشور عزیزمان در زمینه تولید مقاطع فولادی
  • بالا بردن کیفیت تولید در کشور
  • احساس مسئولیت در برابر سند چشم انداز بیست ساله کشور در افق ۱۴۰۴
  • تداوم در به روز شدن و تعقیب پیشرفت ھای تکنولوژی و فعالیت ھای مربوطه بطور پیوسته
  • فراھم کردن رضایت صد در صدی مصرف کنندگان
  • ایجادی محیطی دوستانه و بالا بردن حس مسئولیت پذیری بین کارکنان شرکت جھت پیشبرد اهداف
  • و در آخر؛ آرزوی ساختن دنیایی بھتر با تولید مقاطع فولادی در شرکت پروفیل صنعت ماھان

شرکت های همکار

100%x280
100%x280
100%x280
100%x280